TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 14/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 14/4/2016 với những nội dung chính: Rau sạch và cam kết của nhà nông; Mô hình trồng rau an toàn tại thành thị...