TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 15/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 15/01/2016 có một số nội dung chính:Ồ ạt phá rừng phòng hộ ven biển Bình Định; Ga tàu chỉ phục vụ duy nhất 1 hành khách; Đoàn xiếc lớn nhất nước Mỹ sẽ ngừng dùng voi làm xiếc...