TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 15/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 15/6 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng tăng cường quản lý bãi biển; Doanh nghiệp chung tay giúp bảo vệ môi trường biển.