TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 16/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 16/3 với những nội dung đáng chú ý: Ngư dân gặp nhiều khó khăn khi đánh bắt gần bờ; Quảng Ngãi ồ ạt đóng tàu giã cào.