TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 16/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 16/5/2016 với những nội dung chính: Người nuôi tôm đối diện thua lỗ; Đối phó tình trạng tôm chết hàng loạt;...