TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 17/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 17/3/2016 với những nội dung chính: Gia Lai nông dân gồng mình chống hạn; Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ công trình chống hạn; Bình Định chủ động ứng phó nắng hạn;...