TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 18/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 18/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Khó khăn trong vụ sản xuất đông xuân tại Hà Tĩnh do rét hại; Quảng Trị phục hồi nhiều diện tích lúa do rét.