TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 18/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 18/5/2016 với những nội dung chính: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại sông Ba; Cá chết ở sông Hinh báo động tình trạng ô nhiễm; Doanh nghiệp thải bột đá granite gây ô nhiễm môi trường;...