TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 19/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/02/2016 gồm một số tin chính sau: Đặc sắc lễ hội Bà Chợ Được; Độc đáo hội đua ngựa Gò Thì Thùng; Thừa Thiên - Huế giảm thiểu tình trạng ăn xin đeo bám du khách...