TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 19/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/4 với những nội dung đáng chú ý: Xâm thực sạt lở ven biển và giải pháp bảo vệ; Làng giữ rừng ngập mặn; Thừa Thiên Huế đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn...