TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 21/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/01/2016 với những nội dung chính: Hàng loạt dự án du lịch ven biển bất động; Nguyên nhân kéo dài dự án du lịch treo; Thừa thiên - Huế thu hồi dự án du lịch 70 tỉ đồng;...