TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 21/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/6 với nội dung: Tour du lịch bằng xe đạp và đô thị sinh thái Hội An; Xây dựng thương hiệu dâu tây qua hoạt động du lịch.