TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 21/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/7 với nội dung: Tư thương Trung Quốc thao túng thị trường Thanh Long; Chiêu thức chèn ép của thương lái.