TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 22/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/3 với những nội dung đáng chú ý: Diêm dân bị ép giá muối mùa nắng hạn; Diêm dân e ngại sản xuất muối.