TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 22/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/4/2016 với những nội dung chính sau: Ngôi trường duy nhất có hồ bơi cho học sinh tại Quảng Ngãi; Lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng tự vệ cho trẻ...