TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 22/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Gia tăng thiệt hại do hạn hán; Công trình hồ chứa đảm bảo nước tưới cho sản xuất.