TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 22/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/7 với nội dung: Cô giáo em hè này không về xuôi; Dạy tiếng Việt cho học sinh vùng cao trong dịp hè.