TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 24/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 24/6 với những nội dung đáng chú ý: Mất an toàn hành lang lưới điện cao áp do khai thác đất; Phòng chống cháy nổ khu vực hành lang lưới điện cao áp.