TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 25/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 25/5/2016 với những nội dung chính sau: Tưới nước cho ruộng mía, chi phí chống hạn tăng cao; Tây Nguyên tìm giải pháp sống chung với hạn hán...