TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 26/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 26/02/2016 gồm một số nội dung chính sau: Triển vọng từ mô hình trồng sâm ở Lâm Đồng; Quảng Trị rau xà lách xoong được mùa, được giá; Xây dựng thương hiệu từ một lễ hội nhà nông...