TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 26/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 26/4/2016 với nội dung chính sau: Trình diễn áo dài quảng bá Festival Huế.