TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 26/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 26/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Quảng Nam bùng phát nạn phá rừng phòng hộ để lấy đất ở; Tàn phá rừng tự nhiên tại Thừa Thiên - Huế.