TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 27/10/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 27/10 với nội dung đáng chú ý: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước; Thuốc trừ sâu sinh học - Hướng phát triển cho tương lai.