TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 27/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Mất rừng vị di dân tự do; Ổn định đời sống người dân KDT sinh quyển Lang Biang...