TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 28/10/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 28/10 với nội dung đáng chú ý: Quảng Bình cứu nạn thành công 6 ngư dân; Sát cánh cùng ngư dân.