TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 29/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 29/01/2016 với nội dung đáng chú ý: Thừa Thiên Huế tăng cường phòng chống rét cho gia súc; Cá nuôi chết hàng loạt do rét...