TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 29/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 29/3/2016 với những nội dung đáng chú ý: Quản lý cháy nổ tại các cơ sở mua phế liệu chiến tranh; An toàn lao động tại các mỏ đá cần sự phối hợp từ nhiều phía; An toàn lao động biển - vấn đề còn bỏ ngỏ...