TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 30/3/2016

  • Kết nối miền Trung - 30/3/2016 với những nội dung đáng chú ý: Gia tăng tình trạng mía cháy nông dân thiệt hại nặng; Tồn đọng mía do nhà xe không chịu vận chuyển...