TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 30/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 30/5 với những nội dung đáng chú ý: Rừng ở Kon Tum bị tàn phá; Đăk Lăk khó khăn trong thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm chiếm.