TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 31/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 31/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Ổn định cuộc sống người dân vùng hạn; Nông dân Gia Lai khôi phục sản xuất sau hạn.