TV& VIDEO

Kinh tế - thị trường - 01/01/2016

  • Kinh tế - thị trường ngày 01/01/2016 có một số nội dung chính sau: Từ ngày 1/1, giá gas giảm 31.000 đồng/bình 12kg; Chính sách kinh tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2016; Chính sách tỷ giá mới: Khó dự báo để đầu tư...