TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 01/02/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 01/02/2016 gồm một số tin chính sau: Hàng hóa Tết sẽ tăng nhẹ; Gia tăng tình trạng gian lận xăng dầu ở tỉnh Bình Thuận; Lượng kiều hối tăng mạnh...