TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 02/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 02/8/2016 có một số nội dung chính: 7,3% là mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2017; Vàng tăng giá, tỷ giá trung tâm thấp nhất 3 tháng; Nợ xấu của nhiều ngân hàng đã quay trở lại...