TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 02/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 02/9/2016 với những nội dung chính sau: các tỉnh miền Trung hút khách dịp lễ; Hỗ trợ in bao bì sản phẩm khoai tây Đà Lạt...