TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 03/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 03/8/2016 với những nội dung chính sau: Ngân hàng khó giảm lãi suất cho vay; FDI vào Thái Lan thấp nhất trong 10 năm; Giá vàng tiếp tục tăng mạnh...