TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 04/02/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 04/02/2016 gồm một số tin chính sau: Việt Nam ký hiệp định TPP; Xu hướng chuộng hàng Việt tại chợ Tết vùng nông thôn; Quảng Trị sản xuất lô ván ép đạt tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên...