TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 04/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 04/4/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Từ hôm nay có thể đóng BHXH 1 lần để hưởng ngày lương hưu; Nợ xấu nhiều ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh; Ngân hàng giảm đầu tư trái phiếu Chính Phủ...