TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 06/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 06/4/2016 với những tin tức đáng chú ý sau: Nghệ An sử dụng chất tẩy trắng làm bánh quẩy; Người sản xuất Huế không mặn mà với mô hình rau Vietgap; Ngân hàng Nhà Nước công bố 4 điểm bán tiền lưu niệm...