TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 06/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 06/6/2016 có một số nội dung chính: Đà nẵng chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động du thuyền sau tai nạn; Các tỉnh Nam Trung Bộ khởi động mùa du lịch biển; EURO 2016 và tác động tới kinh tế Pháp...