TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 06/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 06/7/2016 có một số nội dung chính sau: Khó thực hiện đề án tiêu thụ xăng E5; Giá vàng trong nước chạm mốc 40 triệu đồng/lượng; Bộ tài chính giảm thuế nhập khẩu xăng dầu...