TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 07/01/2016

  • Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 07/01/2016 gồm một số nội dung đáng chú ý sau: Năm 2016 giá điện bình quân dự kiến tăng; Bộ Y tế tổ chức họp báo về vấn đề dầu cá Omega 3 ăn thủng hộp xốp, Cục hàng không yêu cầu các hãng giảm giá vé máy bay...