TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 08/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 08/6/2016 có một số nội dung chính: Giá cước taxi tăng khoảng 1.000 đ/km; Giá dầu vượt ngưỡng 50 USD/thùng; Giải quyết tình trạng lái xe đình công...