TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 08/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 08/7/2016 có một số nội dung chính sau: Giá vàng tiếp tục giảm; Hàng Việt được đánh giá cao tại hội chợ Việt - Lào; Cộng đồng khởi nghiệp chưa thể yên tâm hoạt động...