TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 09/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 09/3/2016 gồm một số tin chính sau: Tỏi Lý Sơn mất mùa; Giá dầu và vàng thế giới giảm mạnh; Hệ lụy từ tín dụng đen; Sản lượng cá ngừ nhập khẩu cao gấp 3 lần sản lượng đánh bắt trên cả nước...