TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 10/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 10/6/2016 có một số nội dung chính: 4 tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu tiêu thụ hàng hóa Việt Nam; Giảm giá vé tàu hỏa từ tháng 6; Tiểu thương gặp khó khi sang chợ mới Đức Phó...