TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 11/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 11/3/2016 với những thông tin chính sau: Giá trị thương hiệu Việt Nam giảm sút; Người vay gói 30.000 tỷ tận dụng lãi suất ưu đãi; Ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng nhẹ...