TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 11/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 11/5/2016 có một số nội dung chính: Người chăn nuôi ồ ạt bán heo sữa sang Trung Quốc; Các ngân hàng chuẩn bị cho kịch bản Anh rời khỏi EU; Doanh thu ngành ô tô tăng hơn 40% trong tháng 4...