TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 13/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 13/5/2016 có một số nội dung chính: Dê, cừu rớt giá - thêm khó khăn giữa mùa nắng hạn; Giá dầu tăng trở lại; 205 doanh nghiệp thuộc nhóm nợ thuế lớn nhất trên 20 tỷ đồng...