TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 13/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 13/7/2016 có một số nội dung chính: Người dân tiếp tục được vay mua nhà với lãi suất ưu đãi; Đà Nẵng tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; Bắt đầu ngày vàng mua sắm trực tuyến tại Mỹ...