TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 14/11/2017

  • Kinh tế - Thị trường ngày 14/11/2017 với nội dung: Bình Định ách tắc xuất khẩu gỗ do chìm tàu hàng; Giá rau tăng ngất ngưỡng do hư hại nặng sau lũ...